Warsztaty Motywacyjne

Budowanie Zespołu

Szkolenie kształtuje umiejętność prawidłowego i skutecznego budowania zespołu, opartego na zaufaniu i jasności przekazu, który pozwala budować i utrzymywać długotrwałe relacji, rozumieć i akceptować odmienności. To natomiast wiąże się z poszerzeniem własnej perspektywy i rozwijaniem umiejętności myślenia w kategoriach systemów bardziej złożonych niż jedna osoba – myślenia strategicznego w kategoriach grup społecznych. Misją prowadzonych szkoleń z zakresu budowania zespołu jest identyfikacja własnego stylu zarządzania oraz poznanie technik zwiększających skuteczność działania zespołu, a także wymiany informacji, poprzez zastosowanie zadań logicznych, ćwiczeń, dyskusji kierowanych tak, aby każdy uczestnik miał możliwość sprawdzenia się w zadaniach.

Komunikacja

Celem szkolenia efektywna komunikacja jest uświadomienie uczestnikom znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz wyposażenie uczestników w skuteczne techniki ułatwiające i rozwijające efektywne porozumiewanie się w zespole, zwłaszcza w relacjach i kontaktach biznesowych. Szkolenie pozwala budować i utrzymywać długotrwałe relacje w zespołach, rozumieć i akceptować odmienności oraz kształtuje umiejętność prawidłowej i skutecznej komunikacji, opartej na zaufaniu i jasności przekazu. Pozwala także zapoznać uczestników z technikami nawiązywania i utrzymywania kontaktów oraz regułami wywierania wpływu, zwłaszcza w sytuacjach skrajnych oraz w relacjach interpersonalnych.
Nasze zajęcia prowadzone są metodą treningowo-warsztatową, aktywizującą uczestników, nakierowane są na współpracę i osiąganie zespołowych celów, warsztaty mogą być łączone z eventami.

Motywowanie Pozafinansowe

Trening przeznaczony jest dla menadżerów i kierowników, którzy chcą zachęcać swoich pracowników do prezentowania i realizowania własnych celów, wspomagając jednocześnie proces ich realizacji. Podczas proponowanych przez nas warsztatów uczestnicy zapoznają się z koncepcjami motywacji, mają szansę sprawdzenia, jakie czynniki motywują ich samych, a w związku z tym, czym będą kierować się „wzmacniając” podwładnych. W trakcie przygotowanych ćwiczeń i symulacji uczą się rozpoznawać potrzeby pracowników i indywidualizować techniki wywierania wpływu. Uczestnicy dowiadują się również, które z czynników zdecydowanie zwiększają motywację do pracy, a które ją obniżają. Poznają sposoby wyznaczania celów indywidualnych i grupowych.

Zarządzanie Zespołem

Szkolenia skupiają się przede wszystkim na trenowaniu i udoskonalaniu umiejętności. Zajęcia prowadzone są metodą treningowo – warsztatową, aktywizującą uczestników.
Aby zapewnić maksymalną efektywność, zawartość programu jest za każdym razem rezultatem wnikliwej analizy. Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Uczestnicy dowiedzą się, jak maksymalnie wykorzystywać czas, by zwiększyć efektywność swoją i pracowników.

Przywództwo Typu High Performance

Przywództwo dla rezultatów jest to program dla ambitnych menedżerów, przygotowany przez profesjonalnych ekspertów w dziedzinie przywództwa. Polecamy szczególnie tym, którzy poszukują nowoczesnych i praktycznych programów edukacyjnych oraz dla tych którzy chcą poszerzyć poszukiwane na rynku kompetencje. Grupą docelową są osoby z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem, zajmujące się wspieraniem rozwoju pracowników. Zajęcia prowadzone są w formie zamkniętych warsztatów. Podczas programu wykorzystanych zostanie wiele narzędzi diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich.

Doskonalenie Umiejętności Interpersonalnych i Osobistych

Osobiste kompetencje stanowią podstawę osobowości, są potencjałem każdego człowieka. Umiejętnościami osobistymi, nazywamy wszystkie te kompetencje, wzorce zachowań, zasoby wiedzy, które pozwalają nam na efektywne zarządzanie sobą. To podstawowe umiejętności, które pozwalają nam wykorzystać zdobyte kwalifikacje, wiedzę oraz zdolności osobiste.
Kompetencje interpersonalne są niezbędne do skutecznego zarządzania sobą, co za tym idzie poznanie swoich talentów, potencjału i obszarów do rozwoju, są kluczowymi warunkami w samorealizacji i osiąganiu założonych celów.
W naszej ofercie znajdą więc Państwo programy poświęcone rozwijaniu umiejętności osobistych. Nasi trenerzy pomogą Państwu odnaleźć nieodkryte talenty, zalety czy zapomniane cechy charakteru, konieczne do rozwinięcia osobistych kompetencji.